Yến tinh chế Loại 1 – 50gr

2.100.000 

Yến tinh chế Loại 1 – 50gram – do yensaouyenvy.com cung cấp là sản phẩm yến đã được làm sạch hoàn toàn từ công nghệ của Uyên Vy, do Yến sào Uyên Vy trực tiếp quản lý, khai thác chính gốc nuôi tại Tuy Hòa.